Ne poznavati ukus vina, isto je što i ne videti boje. Život treba videti i s' te strane. Inače, ostajete polučovek kojega samo govor izdvaja od niza vrsta sisara.

- TIN UJEVIĆ
Vinarija Stari Hrast

podrum stari hrast

Naši Proizvodi

Vinarija Stari Hrast

stari hrast

Naša Vina

Pod zaštitom starog hrasta u našem podrumu nastaju iz godine u godinu sve veće količine vrhunskog vina. Ta vina, za koja smo suštinski vezani i koja su toliko naša, polaze u ozbiljan pohod, pridobijaju sve više poklonika i staju u prvi ešalon simbola Šumadije!

Naša vina su voljena, a naša srca povodom toga-puna!

stari hrast

Naše Rakije

Mi u Šumadiji imamo poseban odnos prema rakiji. Ona je naša lična karta, naš potpis... I kada neko u Šumadiji odluči da svoj potpis da na uvid, on onda nema pravo na grešku. Ona mora biti dobra!

Naše rakije su voće koje stoji u naslovu, ni manje ni više - Samo voće! Tečno, slasno koliko treba i inspirativno koliko god je to moguće.

Vinarija Stari Hrast
Vinarija Stari Hrast

stari hrast

Naše Rakije

Mi u Šumadiji imamo poseban odnos prema rakiji. Ona je naša lična karta, naš potpis... I kada neko u Šumadiji odluči da svoj potpis da na uvid, on onda nema pravo na grešku. Ona mora biti dobra!

Naše rakije su voće koje stoji u naslovu, ni manje ni više - Samo voće! Tečno, slasno koliko treba i inspirativno koliko god je to moguće.

Vinarija Stari Hrast

stari hrast

Premium

Od  sađenja prvih čokota, pa do danas, naša misija je proizvesti najbolje iz pažljivo biranih plodova koje daje blagorodna šumadijska zemlja.

Stalnim usavršavanjem na tehnološkom polju i primenama najnovijih mera nege u samim zasadima, nakon višegodišnjeg rada, uspeli smo da iznedrimo proizvode koje sa ponosom svrstavamo u grupu PREMIUM.

podrum stari hrast

Najnovije Vesti