Uslovi kupovine

Poštovani kupci,

Ovim uputstvom želimo da ukažemo na uslove kupovine u ZORAN STEVANOVIĆ PR PROIZVODNJA VINA OD GROŽĐA PODRUM STARI HRAST ŽIROVNICAinternet prodavnici, kao i da Vas upoznamo sa važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Sl.glasnik“ RS br.62/2014, 6/2016 – dr.zakon I 44/2018 – dr.zakon) koje se primenjuju na kupovinu putem interneta.

ZORAN STEVANOVIĆ PR PROIZVODNJA VINA OD GROŽĐA PODRUM STARI HRAST ŽIROVNICAinternet prodavnicа kao prodavac:

Adresa: Svete Ane 15, Žirovnica 34229

Matični broj 63638706

PIB:108700786

Tel: 063619836

E-mail: podrumstarihrast@gmail.com

Prodavac je upisan u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Kupovina se vrši odabirom artikala koji su u ponudi naše internet prodavnice i njihovim online naručivanjem. Nakon naručivanja proizvoda primićete e-mail sa potvrdom da smo primili vašu naružbinu, a mi ćemo Vas kontaktirati telefonom kako bismo potvrdili detalje iz vaše narudžbine. Isporuku naručene robe vrši kurirska služba sa kojom sarađujemo, u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 30 dana od naručivanja, a plaćanje se vrši prilikom preuzimanja naružbine – pouzećem.

Naručivanjem robe preko naše internet prodavnice zaključuje se Ugovor o prodaji na daljinu u skladu sa odredbama od 27. do 37. Zakona o zaštiti potrošača.

Molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti.

1. PRONALAŽENJE I NARUČIVANJE ARTIKALA

Procedura sa detaljnim objašnjenjem o načinu kupovine u ZORAN STEVANOVIĆ PR PROIZVODNJA VINA OD GROŽĐA PODRUM STARI HRAST ŽIROVNICA internet prodavnici  je:

Biranje proizvoda

Kada pronađete željeni proizvod na stranicama podrumstarihrast.rs kliknite na Dodaj u korpu. U gornjem desnom uglu se nalazi korpa na kojoj će se pokazati broj proizvoda koje želite naručiti. Klikom na korpu prikazaće se prozor u kome ćete moći da vidite sve proizvode koji se nalaze u korpi, promenite količinu proizvoda, uklonite jedan ili više proizvoda i napravite narudžbu. Ukoliko želite da se vratite nazad i kupite još neki proizvod, kliknite na X ili bilo gde na stranicu i nastavite kupovinu.

Naručivanje ide isključivo preko kurirske službe.

Napomena: Proverite sve troškove isporuke pre zaključivanja porudžbine.

2. DOSTAVA

Dostavu naručenih artikala obavljamo u saradnji sa kurirskom službom, na teritoriji Republike Srbije bez AP Kosova.

Roba naručena radnim danom do 12 časova biće istog dana predata kurirskoj službi radi isporuke kupcu. Ukoliko je roba naručena radnim danom posle 12 časova, biće poslata narednog radnog dana kurirskoj službi koja vrši isporuku. Do odstupanja i produženja roka isporuke može doći ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova, u slučaju da je pošiljka velikih dimezija i gabarita, ili ostalih nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, krajnji rok za isporuku kupljene robe je 30 dana od zaključenja Ugovora o prodaji na daljinu, odnosno od dana naručivanja robe na našem sajtu.

Ukoliko iz nekog razloga nismo u mogućnosti da izvršimo isporuku naručene robe, o tome ćemo Vas obavestiti putem e-mail-a i/ili telefonski.

Naručena roba biće spakovana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira (opširnije u odeljku 4. Reklamacije), a Prodavac ima zakonsku obavezu da roba bude saobrazna naručenoj robi.

3. PLAĆANJE

Ukupan iznos novca koji treba da platite za poručene robu možete u svakom trenutku videti u Vašoj korpi. Naručeni proizvod I usluga dostave se plaća kurirskoj službi prilikom dostave, odnosno plaćanje se vrši pouzećem.

4. REKLAMACIJE

Svi artikli se pre predaje kuririma detaljno pregledaju i isporučuju u ispravnom stanju.

Nakon primanja, Kupac je dužan da pošiljku pregleda i ukoliko primeti oštećenja nastala u transportu, ili da roba nije saobrazna narčenoj robi, odmah nas obavesti o tome. Prijemom robe i potpisivanjem Ugovora o prodaji na daljinu koji dostavlja Prodavac, Kupac potvrđuje da na robi nema nedostataka koji se mogu uočiti vizuelnim pregledom. Naknadne reklamamcije oštećenja robe se ne uvažavaju.

Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara Vašoj narudžbini, molimo da nas kontaktirate. Nakon što utvrdimo da je izvršena isporuka artikla koji ne odgovara Vašoj poružbini, vratite nam pošiljku, a mi ćemo Vam poslati željene artikle o našem trošku.

Ukoliko izvršimo isporuku naručenog artikla, ali kupac utvrdi da nije naručio artikal koji je želeo, vraćanje isporuke i slanje drugog artikla vršimo o trošku kupca.

5. KOMUNIKACIJA

Na Vašu e-mail adresu automatski se šalju različite poruke nakon obavljenih aktivnosti ( potvrda narudžbine, obaveštenje o isporuci robe…), pa je neophodno da upišete ispravnu i važeću e-mail adresu i broj telefona, kako bi sve potrebne informacije stigle do Vas.

6. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.

Prilikom naručivanje robe na našem sajtu prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, adresu, adresu isporuke, broj telefona i adresu elektronske pošte. Popunjavanjem narudžbenice i završetkom naručivanja smatraće se da ste dali izričitu saglasnost na prikupljanje podataka o ličnosti neophodnih za realizaciju kupovine. U slučaju da ne želite da nam ostavite tražene podatke, nećemo biti u mogućnosti da izvršimo prodaju i isporuku robe. Prikupljeni podaci se čuvaju ograničeno vremensko trajanje, odnosno svi prikupljeni podaci se brišu dvaput godišnje u skladu sa pozitivnim propisima. U bilo koje vreme možete dati opoziv pristanka na prikupljanje podataka putem e-mail adrese office@podrumstarihrast.rs

U skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i u skladu Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), imate pravo na punu pravnu zaštitu Vaših podataka, a naročito da:

• Zahtevate pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka, ukoliko nisu obrisana u skladu sa ovim Opštim uslovima.

• Zahtevate da se ograniči obrada Vaših podataka, ukoliko se obrada vrši suprotno svrsi i pravo na prigovor.

• U slučaju nezakonite obrade Vaših podataka imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

• Opozovete pristanak za prikupljanje podataka o ličnosti u bilo koje vreme;

• Zahtevate informaciju na koji način smo prikupili podatak o ličnosti koji se odnosi na Vas, odnosno o izvoru od kog potiču podaci i da li podaci potiču iz javno dostupnih izvora;

• Zahtevate da Vam se stavi na uvid prikupljeni podaci.

Obaveštavamo Vas i izričito napominjemo sledeće:

• Lične podatke prikupljamo isključivo od lica na koga se podaci odnose. Strogo je zabranjeno ostavljanje podataka trećih lica. U slučaju da iz bilo kog razloga dođemo u posed ličnih podataka lica koja nam te podatke nije dala uz svoj izričit pristanak, takvi podaci će odmah biti uništeni na odgovarajući način i preduzećemo odgovarajuće zakonske korake.

• Pravni osnov po kom priklupljamo podatke o ličnosti je isključivo izričita saglasnost lica koje daje svoje podatke.

• Jedini korisnik prikupljenih podataka je ZORAN STEVANOVIĆ PR PROIZVODNJA VINA OD GROŽĐA PODRUM STARI HRAST ŽIROVNICA te se prikupljeni podaci ne prosleđuju bilo kom trećem licu. Pristup prikupljenim podacima imaju isključivo zaposleni na održavanju sajta, koji su dužni da sve prikupljene podatke čuvaju kao poslovnu tajnu, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Vaša prava koja proizilaze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti mogu biti ograničena ako ta  ograničenja ne zadiru u suštinu osnovnih prava i sloboda i ako to predstavlja neophodnu i srazmernu meru u demokratskom društvu za zaštitu: 1) nacionalne bezbednosti; 2) odbrane; 3) javne bezbednosti; 4) sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenja učinilaca krivičnih dela, ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu od pretnji po javnu bezbednost; 5) drugih važnih opštih javnih interesa, a posebno važnih državnih ili finansijskih interesa Republike Srbije, uključujući monetarnu politiku, budžet, poreski sistem, javno zdravlje i socijalnu zaštitu; 6) nezavisnosti pravosuđa i sudskih postupaka; 7) sprečavanja, istraživanja, otkrivanja i gonjenja za povredu profesionalne etike; 8) funkcije praćenja, nadzora ili vršenja regulatorne funkcije koja je stalno ili povremeno povezana sa vršenjem službenih ovlašćenja; 9) lica na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih lica; 10) ostvarivanja potraživanja u građanskim stvarima.

• Dužni smo da nadležnim državnim institucijamam, na njihov zahtev, dostavimo pojedinačne prikupljene podatke u slučajevima predviđenim pozitivnim propisima.

• U slučaju da ste maloletno lice, kupovinu na našem sajtu možete izvršiti samo uz pisanu saglasnost zakonskih zastupnika, te Vas molimo da ukoliko nemate saglasnost da nam ne ostavljate Vaše podatke.

Podaci koje prikupljamo od svojih kupaca su samo osnovni podaci neophodni za realizaciju online kupovine. Svi podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Podatke o kupcima prikupljamo isključivo u svrhu realizacije porudžbina koje ste napravili preko naše internet prodavnice i slanje ponuda u vezi naših proizvoda na Vašu elektronsku poštu.